Aktuálne informácie 

Kontakt na vedúceho pedagogickej praxe

Biológia            PhDr. Michael Fuchs                          michael.fuchs@uniba.sk               

Chémia             Mgr. Lenka Kramarová                      kramarova25@uniba.sk                 

Geografia         RNDr. Henrieta Mázorová, PhD.      henrieta.mazorova@uniba.sk