Aktuálne informácie 

Kontakt na vedúceho pedagogickej praxe

RNDr. Henrieta Mázorová, PhD.                   henrieta.mazorova@uniba.sk 

Podmienky pedagogickej praxe

Pedagogický denník

Dôležité súbory na stiahnutie