Aktuálne informácie 

Termíny pedagogickej praxe pre 2. ročník Mgr. v akademickom roku 2022/2023:

  1. turnus: 19.09.2022 – 07.10.2022
  2. turnus: 10.10.2022 – 27.10.2022

Kontakt na vedúceho pedagogickej praxe

RNDr. Henrieta Mázorová, PhD.                   henrieta.mazorova@uniba.sk 

Všetky potrebné informácie o pedagogickej praxi nájdete po prihlásení na Moodle