Štátne skúšky z biológie a didaktiky biológie 2023. II. TURNUS Biológia ako nediplomový predmet. Akad. rok 2022/23

12. jún 2023  (pondelok)        13,30h

Miestnosť: CH2-245

Komisia 1.

predseda: doc. PaedDr. Elena Čipková, PhD.
členovia:
doc. RNDr. Andrea Ševčovičová, PhD.
Mgr. Peter Štefánik, PhD.
RNDr. Petra Švábová, PhD.
RNDr. Soňa Nagyová, PhD.

Zoznam študentov

 1. MATÚŠOVÁ  Michaela                    BISJ
 2. VERÓNYOVÁ  Veronika                  BISJ
 3. KROMPASKÝ Jakub                          BIGE
 4. LEŠKOVÁ Bianka                                BIGE
 5. JOHÁNKOVÁ Natália                       BIGE
 6. KERECMANOVÁ Natália                 BIGE
 7. PLACHÁ Patrícia                                 BIGE
 8. HARMAŇOŠ Tomáš                         BIGE
 9. MAGOVÁ Patrícia                             BIGE
 10. MESZÁROSOVÁ Sandra                  BIGE
 11. MINÁRIKOVÁ Tatiana                     BIGE
 12. PETRÍKOVÁ Miroslava                     BIGE

Pridať komentár