Obhajoba diplomových prác + štátne skúšky z biológie a didaktiky biológie 2023

24. máj 2023  (streda)            8,00h

Miestnosť: CH2-245

Komisia 1.

predseda: doc. RNDr. Andrea Ševčovičová, PhD.
členovia:
doc. RNDr. Eliška Gálová, PhD.
Mgr. Peter Štefánik, PhD.
RNDr. Michaela Dörnhöferová, PhD.
RNDr. Soňa Nagyová, PhD.

Obhajoba diplomovej práce

  1. ANTALOVÁ  Petra                   BICH      (doc. Čipková)                   8,00 – 8,25h
  2. GRAJCAROVÁ  Michaela       BIAJ       (doc. Čipková)                   8,25 – 8,50h
  3. KISS  Éva                                     BIAJ       (dr. Križanová)                  8,50 – 9,15h
  4. KUNZOVÁ  Dominika             BINJ       (dr. Ikhardt)                       9,15 – 9,40h
  5. VRÁBLOVÁ Laura                    BIA         (doc. Čipková)                   9,40 – 10,05h
  6. FREYEROVÁ  Klára                   BINJ       (dr. Ciceková)                    10,05 – 10,30h
  7. DRŠKOVÁ  Lucia                       MABI     (doc. Haláková)                10,30 – 10,55h
  8. PUŠKÁROVÁ Kristína             BIGE      (doc. Haláková)                10,55 – 11,20h
  9. ŠOLTÉSOVÁ Ľubomíra           BIAJ       (doc. Országhová)  11,20 – 11,45h

Štátna skúška z biológie a didaktiky biológie

ANTALOVÁ Petra
GRAJCAROVÁ Michaela
KISS Éva
KUNZOVÁ Dominika
VRÁBLOVÁ Laura
FREYEROVÁ Klára
DRŠKOVÁ Lucia
PUŠKÁROVÁ Kristína
ŠOLTÉSOVÁ Ľubomíra

Pridať komentár