Obhajoba diplomových prác + štátne skúšky z biológie a didaktiky biológie 2023

25. máj 2023 (štvrtok) 8,00h

Miestnosť: B1-319

Komisia 2.

predseda: doc. RNDr. Radoslav Beňuš, PhD.
členovia:
doc. RNDr. Eliška Gálová, PhD.
doc. RNDr. Zlatica Országhová, PhD.
doc. PaedDr. Elena Čipková, PhD.

Obhajoba diplomovej práce

  1. ČONKOVÁ  Petra                             BICH      (dr. Nagyová)                    8,00 – 8,25h
  2. VITKOVIČOVÁ Sandra                    BINJ       (dr. Nagyová)                    8,25 – 8,50h
  3. ZÁZVORKOVÁ Lucia        BIAJ       (dr. Ikhardt)           8,50 – 9,15h
  4. PINDJÁKOVÁ Tatiana                     BIAJ       (dr. Goffová)                     9,15 – 9,40h
  5. BOČINCOVÁ Jana                            BICH      (dr. Goffová)                    9,40 – 10,05h
  6. BREČKOVÁ Barbora                        BIAJ       (dr. Červenák)                   10,05 – 10,30h
  7. SALINKOVÁ Dorothea                   BIAJ       (dr. Mázorová)                 10,30 – 10,55h
  8. HLAVINA  Henrich                           BICH      (dr. Ikhardt)                       10,55 – 11,20h
  9. DLUGOŠOVÁ Alžbeta                    BICH      (dr. Zolcer)                         11,20 – 11,45h
Štátna skúška z biológie a didaktiky biológie

ČONKOVÁ Petra
VITKOVIČOVÁ Sandra
ZÁZVORKOVÁ Lucia
PINDJÁKOVÁ Tatiana
BOČINCOVÁ Jana
BREČKOVÁ Barbora
SALINKOVÁ Dorothea
HLAVINA Henrich
DLUGOŠOVÁ Alžbeta

Pridať komentár