OBHAJOBY BAKALÁRSKYCH PRÁC ak. rok 2022/2023 13. – 15. jún (utorok až štvrtok)

Študent odprezentuje tézy svojej bakalárskej práce v rozsahu 10-12 minút.
Nasledovať bude oboznámenie s posudkami vedúceho práce a oponenta, priestor na zodpovedanie otázok a diskusia.

Rozpis študentov

13.jún 2023 (utorok)                          CH2-245            8:00

p.č.meno a priezviskokomb.časvedúci práceoponent
1.Anna Mária SCHNEIDEROVÁBi-Aj8:00-8:30Doc. RNDr. Zuzana HALÁKOVÁ, PhD.Mgr. Denisa MARCINKOVÁ
2.Michaela TATÁROVÁBi-Ch8:30-9:00Doc. RNDr. Zuzana HALÁKOVÁ, PhD. konzultant: Doc. Ing. Mária MEČIAROVÁ, PhD.Mgr. Barbora ZAHRADNÍKOVÁ
3.Katarína DÚCKABi-Aj9:00-9:30Doc. RNDr. Zuzana HALÁKOVÁ, PhD.Mgr. Denisa MARCINKOVÁ
4.Ivana MAKŠINOVÁGe-Aj9:30-10:00Doc. RNDr. Zuzana HALÁKOVÁ, PhD.Mgr. Gabriela KLIMEŠOVÁ
5.Peter Pavol PAVLIŠÁKGe-Aj10:00-10:30Doc. RNDr. Zuzana HALÁKOVÁ, PhD.Mgr. Gabriela KLIMEŠOVÁ
6.Terézia ZORIČÁKOVÁBi-Aj10:30-11:00PhDr. ThLic. Mgr. Peter IKHARDT, PhD.Mgr. Gabriela KLIMEŠOVÁ
7.Alžbeta DUDÁŠOVÁBi-Ge11:00-11:30Doc. RNDr. Štefan KAROLČÍK, PhD.Mgr. Alexander KMEŤ
prestávka 11:30-12:30
p.č.meno a priezviskokomb.časvedúci práceoponent
8.Filip BACULAGe-Aj12:30-13:00RNDr. Peter LIKAVSKÝ, CSc.RNDr. Henrieta MÁZOROVÁ, PhD.
9.Adam MIHÁLGe-Sl13:00-13:30RNDr. Peter LIKAVSKÝ, CSc.Mgr. Alexander KMEŤ
10.Juraj FROLOBi-Ge13:30-14:00RNDr. Henrieta MÁZOROVÁ, PhD.Mgr. Alexander KMEŤ
11.Sabína Sára ŽAŽOVÁMa-Ge14:00-14:30RNDr. Henrieta MÁZOROVÁ, PhD.RNDr. Peter LIKAVSKÝ, CSc.

14. jún 2023 (streda)     CH2-245    8:00

p.č.meno a priezviskokomb.časvedúci práceoponent
1.Aurélia STAŠKOVÁBi-Ch8:00-8:30RNDr. Soňa NAGYOVÁ, PhD.Mgr. Denisa MARCINKOVÁ
2.Nina JÚNOVÁBi-Ch8:30-9:00RNDr. Soňa NAGYOVÁ, PhD.Mgr. Erika LESSOVÁ
3.Zuzana TRUCHLÁBi-Aj9:00-9:30RNDr. Soňa NAGYOVÁ, PhD.Mgr. Hilda VANĚKOVÁ
4.Kristína TÓTHOVÁBi-Ch9:30-10:00PaedDr. Anna DROZDÍKOVÁ, PhD.Mgr. Alexander KMEŤ
5.Terézia JURICOVÁBi-Aj10:00-10:30RNDr. Mgr. Jana CICEKOVÁ, PhD.Mgr. Dominik ŠMIDA
6.Adriána CISKOVÁBi-Ch10:30-11:00RNDr. Jana CHRAPPOVÁ, PhD.Mgr. Milica KRIŽANOVÁ, PhD.
prestávka 11:00-12:30 
7.Patrícia BOROŠOVÁBi-Aj12:30-13:00RNDr. Mgr. Jana CICEKOVÁ, PhD.PhDr. Michael FUCHS
8.Dávid KUBIČKABi-Aj13:00-13:30PhDr. Michael FUCHSMgr. Kristína HUSZÁROVÁ
9.Viktória KUBAĽOVÁBi-Ch13:30-14:00Mgr. Lenka ŠIKULÍNCOVÁ, PhD.Mgr. Kristína HUSZÁROVÁ

15.jún 2023 (štvrtok)                                         CH2-245                  8:30

p.č.meno a priezviskokomb.časvedúci práceoponent
1.Laura HOMOLOVÁBi-Aj8:30-9:00Mgr. Štefan ZOLCER, PhD.PhDr. ThLic. Mgr. Peter IKHARDT, PhD.
2.Dominika DJABLÍKOVÁBi-Aj9:00-9:30Mgr. Štefan ZOLCER, PhD.RNDr. Peter LIKAVSKÝ, CSc.
3.Vanesa KOSTOVČÍKOVÁGe-Aj9:30-10:00Mgr. Štefan ZOLCER, PhD.RNDr. Peter LIKAVSKÝ, CSc.
4.Viktória ZÖLDOVÁGe-Aj10:00-10:30Mgr. Štefan ZOLCER, PhD.Doc. RNDr. Zuzana HALÁKOVÁ, PhD.

Pridať komentár