Štátna skúška z chémie a z didaktiky chémie. Chémia ako nediplomový predmet. Ak. rok 2022/2023

Termín: 12.6. 2023 (pondelok) od 8:00 hod.

V miestnosti: CH2 – 401.

Predseda komisie: prof. RNDr. Miroslav Prokša, PhD.
Členovia komisie:
doc. Ing. Mária Mečiarová, PhD.
prof. RNDr. Anton Horváth, CSc.
RNDr. Jana Chrappová, PhD.

Zoznam študentov

Petra Antalová            Bi-Ch

Jana Bočinová             Bi-Ch

Petra Čonková             Bi-Ch

Alžbeta Dlugošová      Bi-Ch

Henrich Hlavina          Bi-Ch

Daniela Krstičová       Ch-Aj

Pridať komentár