Inšpiratívne práce našich študentov

Autor: Iveta Csicsolová Názov: Použitie mobilnej aplikácie MapPie vo vyučovaní geografie Poster prezentovaný na ŠVK 2017 na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave

Dizertačné práce

Aktuálne riešené dizertačné práce našich doktorandov: Mgr. Petra Ivánková: Zážitkové vyučovanie chémie v kontexte súčasných pedagogických smerov Mgr. Lenka Kramárová: Žiacke chápanie vybraných kľúčových tém

Čítať viacDizertačné práce

Diplomové práce

Diplomové práce na akademický rok 2020/2021 RNDr. Jana Ciceková, PhD. Syndróm vyhorenia v učiteľskej profesii. Doc. PaedDr. Elena Čipková, PhD. Rozvíjanie argumentačných schopností žiakov gymnázia

Čítať viacDiplomové práce