Kontaktné údaje:

Doc. PaedDr. RNDr. Zuzana Haláková, Phd.

Email: zuzana.halakova@uniba.sk 

Telefón:  +421 290 149 311 
                 +421 260 296 311 

Miestnosť: CH2-217

Oblasti činnosti a odborná špecializácia:

Všeobecná didaktika, školský manažment, didaktika chémie


Vyučovacie predmety:

 ›  Všeobecná didaktika

 ›  Školský manažment 

 ›  Teoretické základy výchovy

 ›  Pedagogická komunikácia

 ›  Vedenie bakalárskych a diplomových prác


Zoznam publikačnej činnosti