Vybrané témy z vysokoškolskej pedagogiky pre neučiteľov

  • Predmet je určený pre študentov doktorandského štúdia (spravidla prvého ročníka) vo všetkých študijných programoch okrem didaktiky
  • Jeho cieľom je (o. i.) poskytnúť študentom doktorandského štúdia cenné impulzy využiteľné v ich vlastnej vyučovacej skúsenosti, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou ich štúdia
  • Stretnutia organizuje tím Katedry didaktiky PV na Prif UK zodpovedný za predmety pedagogicko-psychologického základu v rámci učiteľskej prípravy študentov fakulty – raz ročne, spravidla počas zimného semestra a formou troch 5 hodinových blokov
  • Predmet spadá medzi voliteľné aktivity a jeho absolvovaním získate 3 kredity (IL je k dispozícii v AISe)

V tomto ak. roku sa predmet bude realizovať po prvý krát – a to v dňoch 25.1, 26.1.31.1.2023 v čase od 13:00 do 17:00 v miestnosti CH2-319.

  • Súčasťou predmetu je popri množstve informácií (na čo ste ako doktorandi istotne zvyknutí a nerobí vám to žiaden problém) aj trochu aktivity, sebapoznávania a na záver to okoreníme aj trochou reflexie 😊
  • Vzhľadom na naše kapacitné možnosti je tohto roku potrebné limitovať počet záujemcov na max. 12 študentov.
  • V prípade, že máte o predmet záujem, prosím zapíšte sa naň čo najskôr v AISe (zapisujte sa iba na zimný semester!) – v prípade vyššieho záujmu ako sú naše kapacity budú uprednostnení skorší záujemcovia.
  • Ak potrebujete vedieť viac, smelo sa pýtajte
  • Prajeme vám všetko dobré a tešíme sa na stretnutie s vami 😊

doc. Z. Haláková, dr. J. Ciceková, dr. P. Ikhardt

Pridať komentár