Vybrané témy z vysokoškolskej pedagogiky pre neučiteľov (N-DSSZ-500)

Informácie o predmete pre akademický rok 2023/2024
©Peter Arkle
  • Predmet je určený pre študentov doktorandského štúdia vo všetkých študijných programoch okrem didaktiky
  • Jeho cieľom je (o. i.) poskytnúť študentom doktorandského štúdia cenné impulzy využiteľné v ich vlastnej vyučovacej skúsenosti, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou ich štúdia
  • Stretnutia organizuje tím Katedry didaktiky PV na Prif UK zodpovedný za predmety pedagogicko-psychologického základu v rámci učiteľskej prípravy študentov fakulty – raz ročne, spravidla počas zimného semestra
  • Predmet spadá medzi voliteľné aktivity a jeho absolvovaním získate 3 kredity (IL je k dispozícii v AISe)

V tomto akademickom roku sa predmet bude realizovať blokovo v dňoch 15. a 18.12. 2023 (2 celodenné bloky) – v priestoroch Katedry – učebňu a presný čas ešte upresníme.

  • Súčasťou predmetu je popri množstve informácií (na čo ste ako doktorandi istotne zvyknutí a nerobí vám to žiaden problém) aj trochu aktivity, sebapoznávania a na záver to okoreníme aj trochou reflexie 😊
  • Vzhľadom na naše kapacitné možnosti je tohto roku potrebné limitovať počet záujemcov na max. 12 študentov.
  • V prípade, že máte o predmet záujem, prosím zapíšte sa naň čo najskôr v AISe (zapisujte sa iba na zimný semester!) – v prípade vyššieho záujmu ako sú naše kapacity budú uprednostnení skorší záujemcovia.

Ak potrebujete vedieť viac, smelo sa pýtajte: ikhardt1@uniba.sk

Prajeme vám všetko dobré a tešíme sa na stretnutie s vami 😊

doc. Z. Haláková, dr. P. Ikhardt

Katedra didaktiky PV, psychológie a pedagogiky

Pridať komentár