Kontaktné údaje:

Mgr. Lenka Kramarová

E-mail: kramarova25@uniba.sk

Telefón: +421 2 9014 2108 (klapka 2108)

Miestnosť: CH2 – 214 B

Oblasti činnosti a odborná špecializácia:

denný doktorand

študijný program: didaktika chémie

téma dizertačnej práce: Žiacke chápanie vybraných kľúčových tém z chémie ako východisko pre vytvorenie modelu ich sprístupňovania

vedúci práce: Prof. RNDr. Miroslav Prokša, CSc.

Pracovné pozície

2018 – súčasnosť        Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium, Skalická cesta 1,

831 02 Bratislava

Nedávno riešené výskumné projekty/granty

UK/346/2020: Žiacke chápanie a didaktická rekonštrukcia témy termochémia, Rok riešenia 2020

Zoznam publikačnej činnosti