Kontaktné údaje:

RNDr. Jana Ciceková, PhD.

E-mail: jana.cicekova@uniba.sk

Miestnosť: CH2-214

Telefón: +421 2 9014 9312
               +421 260 296 312

Konzultačné hodiny: Štvrtok 13:00 – 15:00

Vyučované predmety:

 ›  Psychológia pre učiteľov 1

›  Psychológia pre učiteľov 2

Odborná špecializácia:

Well-being detí a adolescentov v rôznych typoch prostredia

Pozitívna psychológia

Pracovné pozície:

2010 – 2011    Teacher of Mathematics, Rossall School, Veľká Británia

2013 – 2014    Učiteľka biológie, Centrum ďalšieho vzdelávania, Oddelenie jazykovej a odbornej prípravy cudzincov a krajanov, Bratislava

2013 – 2015    VŠ učiteľka, odborná asistentka, Katedra ekológie, PriF UK, Bratislava

2016 – 2019    English Language Teacher, The Bridge & PLUS Academia, Bratislava

2019 – doteraz           VŠ učiteľka, odborná asistentka, Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky

Vzdelanie:

2002 – 2007    Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov: matematika – biológia, PriF UK

2007 – 2012    Doktorandské štúdium so zameraním na ekológiu a evolučnú biológiu, PriF UK

2013 – 2016    Psychológia, FF TU

2016 – 2018    Psychológia, FPs PEVŠ

Publikačná činnosť