Kontaktné údaje: 

PhDr. Michael Fuchs

lektor

Email: michael.fuchs@uniba.sk

Telefón: +421 290 250 739

Miestnosť: CH2-220

Vyučované predmety:

Didaktika školských pokusov z biológie (1, 2)

Pracovné pozície:
2014 – 2020 – učiteľ, základná škola
2020 – doteraz – lektor, PriF UK

Vzdelanie:
2009 – 2014 – FF UNIPO, geografia – dejepis
2016 – 2018 – PriF UK, biológia
2017 – 2018 – FF UNIPO, rigorózne konanie v odbore svetové dejiny