Na pôde prírodovedeckej fakulty sa 11. novembra 2019 o 11:00 h v prezentačnom centre AMOS konalo stretnutie s priateľskou diskusiou v rámci alumni klubu osobností s cieľom prehlbovať kooperáciu s úspešnými absolventmi – pedagógmi na stredných školách. 

Pridať komentár