Pre študentov sme pripravili  inovatívne cvičenie ako si vytvoriť jednoduchú edukačnú aplikáciu. Pozvali sme lektorov z FMFI UK A. Hrušeckú a R. Hrušeckého, ktorí pripravili pracovné listy pre aktívne cvičenie „Informatika pre neinformatikov“.

Inovatívne cvičenia sa konali 24.10.2019 a 28.10.2019  v Inkubátore inovatívnych učiteľov.

Pridať komentár