Vyučovanie prebieha v dvoch skupinách:
1.  Utorok  13:10 – 14:45   Miestnosť  CH2-130
2. Utorok  14:50 – 16:25   Miestnosť  CH2-130

Sylabus Úvod do filozofie 2 LS 2019_20

Základné disciplíny a prehľad dejín filozofie

Etika handout

Filozofia vedy handout

Inštrukcie a zadania k predmetu 

 
Ponuka tém na písomné práce alebo zadania:

(UF 2 2018/19)

Ponuka tematických okruhov na vypracovanie písomnej práce: 

Porovnanie stredovekého a novovekého obrazu sveta
(základné body, v ktorých došlo k zmenám a ich charakterizácia, v čom sa líšia – napr.: astronómia, fyzika; predmet filozofie, koncepcia človeka a jeho vzťah k prírode)

Dopad novovekého myslenia (filozofie raného novoveku) na súčasnosť
(základné črty myslenia raného novoveku, prednosti a význam, nevýhody a dopad pre dvadsiate storočie)

Prečo civilizácie zanikajú?“
(Prečo niektoré spoločnosti zanikajú a iné rozkvitajú? Aké faktory vedú k zániku? Analýza textu od J. Diamonda)
hlavný zdroj: J. Diamond: Kolaps. Proč společnosti zanikají a prežívají. Academia 2008, s. 15-44 (Prolog: Príbeh dvou farem)
ďalšie zdroje: A. Toynbee: A Study of History
V. Lobotka: Cesta k zjednotenému kozmu (kapitola: Úloha tvorivosti v životnom cykle civilizácií) – rovnako je možnosť písať analýzu diela A. Toynbeeho

Postmoderná myseľ a postmoderná spoločnosť
zdroje: R. Tarnas: Vášeň západnej mysle; kapitola: Postmoderná myseľ; dostupné tu: http://institutgaia.sk/2016/08/05/postmoderna-mysel-2/
Ken Wilber: Trump and a Post-truth World; excerpt dostupný tu: https://integral-life-home.s3.amazonaws.com/Trump%20and%20a%20Post-Truth%20World.pdf

Ako bude vyzerať budúcnosť a ako sa naň pripraviť?“
(analýza a reflexia diela Y. Harariho)
zdroje: https://www.youtube.com/watch?v=j0uw7Xc0fLk&list=PLQVSvGk0TqblDlAnlI5KCoXN1J8rAxLlH&t=25s&index=19
https://www.youtube.com/watch?v=4ChHc5jhZxs&list=PLQVSvGk0TqblDlAnlI5KCoXN1J8rAxLlH&t=1548s&index=21
Y. N. Harari: Homo Deus. A Brief History of Tomorrow
Y. N. Harari: Sapiens. A Brief History of Humankind
(Harariho diela sú dostupné aj v českom a/alebo slovenskom preklade)

Sorokin a kríza západnej spoločnosti
zdroje: P. Sorokin: Krise našeho věku

Ponuka tematických okruhov na vypracovanie zadania: 

Zadanie: „Moja vedná disciplína
[O čom je? Aký je jej predmet skúmania? Aké sú jej východiskové predpoklady – filozofické, svetonázorové, metafyzické, metodologické a/alebo hodnotové? Aké sú jej ciele? Aký je jej význam?]

Zadanie: „Čo je osvietenstvo?
[Analýza textu s rovnakým názvom od I. Kanta; úvaha a relevantnosť textu pre súčasnosť] text dostupný v nemeckom originály tu: https://www.rosalux.de/fileadmin/rls_uploads/pdfs/159_kant.pdf
alebo tu: https://gutenberg.spiegel.de/buch/beantwortung-der-frage-was-ist-aufklarung-3505/1
v slovenskom preklade tu: http://www.bih.sk/sk/images/stories/kant.pdf
v anglickom preklade tu: http://cnweb.cn.edu/kwheeler/documents/What_is_Enlightenment.pdf
alebo tu: https://www.marxists.org/reference/subject/ethics/kant/enlightenment.htm
dobrý sekundárny zdroj M. Foucalult tu: https://foucault.info/documents/foucault.whatIsEnlightenment.en/ 
po slovensky je tento text dostupný v knihe: Foucault M.: Moc, subjekt a sexualita. Bratislava: Kalligram, 2000, s. 81-96.
slovenský sekundárny zdroj napr. Ľubomír Belás – Kant a Hegel o osvietenstve tu: http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2009/6/584-591.pdf

Pridať komentár