Projekt APVV „Prírodovedné kurikulum pre základnú školu 2020“ , na riešení ktorého spolupracovala naša katedra s Pedagogickou fakultou TU v Trnave a s Fakultou matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave bol vyhodnotený ako výskumný projekt s vynikajúcou úrovňou v oblasti spoločenských vied.

Pevne veríme, že výsledky projektu prispejú k skvalitneniu prírodovedného vzdelávania.

Viac info.

Pridať komentár