Oznámenie

Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky oznamuje, že termín záverečnej skúšky z chémie a didaktiky chémie (druhá časť štátnic) pre kombinácie s chémiou sa uskutoční vo štvrtok 17.6. 2021 online alebo prezenčne v miestnosti CH2-117. Spôsob uskutočnenia štátnej záverečnej skúšky bude ešte upresnený.

Začiatok štátnych záverečných skúšok je stanovený na 8:30 hod.

Brlejová Martina BiCH Kleinová Lea ____BiCH

Kondelová Lenka (rod. Farská) ___BiCH

Sokolová Tímea ___BiCH

Šmehilová Tamara ___BiCH

Orlická Kristína ___BiCH

Javorková Petra ___MaCH

Šnirc Martin ___CHF

Bartková Mária ___BiCH

prof. RNDr. Miroslav Prokša, PhD.

predseda komisie

Pridať komentár