Obhajoba diplomových prác + štátne skúšky z biológie a didaktiky biológie

2. jún 2021 (streda) 8,30h

miestnosť pre komisiu: online

predseda: doc. RNDr. Radoslav Beňuš, PhD.
členovia: doc. RNDr. Eliška Gálová, PhD.
doc. RNDr. Zlatica Országhová, PhD.
RNDr. Soňa Nagyová, PhD.

Obhajoba diplomovej práce

1. BRLEJOVÁ Martina BICH (dr. Ikhardt) 8,30 – 9,00h

2. ČAMAJOVÁ Katarína MABI (doc. Gálová) 9,00 – 9,30h

3. MOLDOVAN Martin MABI (dr. Nagy) 9,30 – 10,00h

4. LESSOVÁ Erika MABI (dr. Nagyová) 10,00 – 10,30h

5. KONDELOVÁ Lenka BICH (dr. Nagyová) 10,30 – 11,00h

Štátna skúška z biológie a didaktiky biológie

1. BRLEJOVÁ

2. ČAMAJOVÁ

3. KONDELOVÁ

4. LESSOVÁ

5. MOLDOVAN

Pridať komentár