Obhajoby diplomových prác a štátna záverečná skúška z chémie (3.6.)

Obhajoby diplomových prác a štátna záverečná skúška z chémie  AR 2020/21 Termín: 3.6.2021 Dištančná forma: prostredie Office 365 – TEAMS, kamera, mikrofón  Štátnicová komisia:   Predseda: doc. RNDr. Beáta Brestenská, PhD. 

ViacObhajoby diplomových prác a štátna záverečná skúška z chémie (3.6.)