Štátne skúšky z biológie a didaktiky biológie

16. jún 2021 (streda) 8,30h

miestnosť pre komisiu: online

predseda: doc. PaedDr. Elena Čipková, PhD.

členovia:
doc. RNDr. Andrea Ševčovičová, PhD.

Mgr. Peter Štefánik, PhD.

RNDr. Michaela Dörnhöferová, PhD.

Štátna skúška z biológie a didaktiky biológie

1. ORLICKÁ Kristína BICH

2. HANULIAKOVÁ Michaela BICH

3. SABOLOVÁ Dominika BICH

4. KESZEGH Bence BICH

5. KAŽIMÍROVÁ Lucia BIGE

6. PÁNIS Patrik BIGE

7. PASTOROVÁ Kristína BIGE

8. KEKELÁKOVÁ Petra BIGE

9. KRIŠTOFÍKOVÁ Patrícia BIGE

10. ZOZOM Milan BIGE

11. LAŠOVÁ Eva SLBI

12. GOCOLÁKOVÁ Alžbeta SLBI

13. MUŠKOVÁ Daniela K. SLBI

14. ŠTOMPFOVÁ Margaréta PGB

15. SAXUN Peter VUBI

16. PAĽOVÁ Zuzana NEBI

17. ŠESTKOVÁ Martina BIGE

Pridať komentár