Obhajoba diplomových prác + štátne skúšky z geografie a didaktiky geografie

4. jún 2021 (piatok) 8,30h

miestnosť pre komisiu: CH2-245

predseda: doc. RNDr. Štefan Karolčík, PhD.

členovia: doc. RNDr. Daniel Gurňák, PhD.

RNDr. Peter Likavský, CSc.

RNDr. Katarína Danielová, PhD.

Obhajoba diplomovej práce

1) KAŽIMIROVÁ Lucia BIGE (dr. Likavský) 8,30 – 9,00h

2) KEKELÁKOVÁ Petra BIGE (dr. Likavský) 9,00 – 9,30h

3) KRIŠTOFÍKOVÁ Patrícia BIGE (dr. Danielová) 9,30 – 10,00h

4) PÁNIS Patrik BIGE (dr. Mázorová) 10,00 – 10,30h

5) PASTOROVÁ Kristína BIGE (dr. Mázorová) 10,30 – 11,00h

6) ŠESTKOVÁ Martina BIGE (dr. Likavský) 11,00 – 11,30h

7) ZOZOM Milan BIGE (dr. Mázorová) 11,30 – 12,00h

Štátna skúška z geografie a didaktiky geografie

1. KAŽIMIROVÁ Lucia

2. KEKELÁKOVÁ Petra

3. KRIŠTOFÍKOVÁ Patrícia

4. PÁNIS Patrik

5. PASTOROVÁ Kristína

6. ŠESTKOVÁ Martina

7. ZOZOM Milan

Pridať komentár