Obhajoba diplomových prác + štátne skúšky z geografie a didaktiky geografie

10. jún 2021 (štvrtok) 8,30h

miestnosť pre komisiu: učebňa CH2-245

predseda: doc. RNDr. Daniel Gurňák, PhD.

členovia: doc. RNDr. Štefan Karolčík, PhD.

RNDr. Peter Likavský, CSc.

prof. RNDr. Ladislav Tolmáči, PhD.

Obhajoba diplomovej práce

1) MARKOVÁ Michaela GEAJ (doc. Karolčík) 8,30 – 9,00h

2) ŠTEFANIČKA Dominik GEMA (dr. Likavský) 9,00 – 9,30h

3) ZAJÁČKOVÁ Martina GEAJ (doc. Karolčík) 9,30 – 10,00h

Štátna skúška z geografie a didaktiky geografie

1. KORIMČÁKOVÁ Barbora

2. MARKOVÁ Michaela

3. ŠTEFANIČKA Dominik

4. ZAJÁČKOVÁ Martina

5. BOBOK Andrej

6. BUMBERA Peter

7. JAROŠOVÁ Eva

8. ŠUFLIARSKÝ Peter

9. VRABEC Marián

Pridať komentár