Obhajoba diplomových prác + štátne skúšky z geografie a didaktiky geografie

19. augusta 2021 (štvrtok) 9,00h

miestnosť pre komisiu: učebňa CH2-245

predseda: doc. RNDr. Štefan Karolčík, PhD.

členovia: doc. RNDr. Daniel Gurňák, PhD.

RNDr. Peter Likavský, CSc.

RNDr. Katarína Danielová, PhD.

Obhajoba diplomovej práce

1) KORIMČÁKOVÁ Barbora GENJ (dr. Cákoci) 9,00 – 9,30h

2) HORVÁTHOVÁ Daniela GEBI (doc. Haláková) 9,30 – 10,00h

Štátna skúška z geografie a didaktiky geografie

1. HORVÁTHOVÁ Daniela

2. BOBOK Andrej

Pridať komentár