Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky hľadá cvičných učiteľov predmetov biológia, geografia a chémia na základných a stredných školách. Podmienkou  je minimálne 6 rokov pedagogickej praxe a 1. kvalifikačná skúška. Záujemcovia o spoluprácu pri vedení pedagogickej praxe našich študentov budúcich učiteľov za jednotlivé predmety sa môžu informovať u našich kolegov zodpovedných za pedagogickú prax.

Biológia: michael.fuchs@uniba.sk 

Geografia: henrieta.mazorova@uniba.sk

Chémia: kramarova25@uniba.sk

Pridať komentár