Obhajoba diplomových prác + štátne skúšky z biológie a didaktiky biológie

3. jún 2021 (štvrtok) 8,30h

miestnosť pre komisiu: online

predseda: doc. PaedDr. Elena Čipková, PhD.

členovia: doc. RNDr. Eliška Gálová, PhD.

Mgr. Peter Štefánik, PhD.

RNDr. Petra Švábová, PhD.

Obhajoba diplomovej práce

1) KLEINOVÁ Lea BICH (doc. Čipková) 8,30 – 9,00h

2) ŠMEHILOVÁ Tamara BICH (doc. Čipková) 9,00 – 9,30h

3) SOKOLOVÁ Tímea BICH (doc. Čipková) 9,30 – 10,00h

4) ČERVENÁKOVÁ Renáta BIAN (dr. Degma) 10,00 – 10,30h

5) ČERVENÁKOVÁ Romana BIAN (dr. Degma) 10,30 – 11,00h

Štátna skúška z biológie a didaktiky biológie

1. KLEINOVÁ

2. ŠMEHILOVÁ

3. SOKOLOVÁ

4. ČERVENÁKOVÁ

5. ČERVENÁKOVÁ

Pridať komentár