Predmet Rétorika pre učiteľov si môžu zapísať všetci študenti magisterského stupňa, nielen študenti učiteľstva, aj keď je prednostne určený pre nich. 
Pre študentov druhého ročníka učiteľských kombinácií sa začína vyučovanie až 24.11. v utorok po skončení ich pedagogickej praxe.
Pre ostatných študentov sa začína vyučovanie začiatkom semestra 24.9. v utorok, pričom na ďalších stretnutiach sa dohodneme osobne podľa počtu a potrieb prihlásených študentov.

Predmet začína najviac dvoma úvodnými prednáškami, inak je koncipovaný ako diskusný seminár k vybraným témam, ktoré si spoločne dohodneme počas semestra.

Sylabus Rétorika pre učiteľov

Retorika teoria handout

Pridať komentár