Zoznam fakultných škôl

Biológia

Názov školy Adresa školy webstránka školy
Gymnázium Bilíkova Bilíkova 24, 844 19 Bratislava  https://gymbilba.edupage.org/
Gymnázium Alberta Einsteina Einsteinova 35, 852 03 Bratislava 5  https://einsteinova.edupage.org/
Spojená škola Novohradská (Gymnázium Jura Hronca) Novohradská 3, 821 09 Bratislava  https://www.gjh.sk/
Gymnázium Jána Papánka Vazovova 6, 811 07 Bratislava https://vazka.edupage.org/?
Gymnázium Matky Alexie Jesenského 4/A, 81102 Bratislava https://gma.edupage.org/
Základná škola SNP (Ostredkova) Ostredková 14, 821 02 Bratislava http://zsostredkova.sk/
Gymnázium L. Sáru Ladislava Sáru 1, 841 04 Bratislava https://gymlsba.edupage.org/
Gymnázium Metodová Metodova 2,  821 08 Bratislava https://gmet.edupage.org/
Základná škola Turnianska Turnianska 10, 851 07 Bratislava https://zstuba.edupage.org/
Spojená škola Tilgnerova Tilgnerova 14, 841 05 Bratislava https://tilgnerka.edupage.org/
Základná škola Mierová Mierová 46, 821 05 Bratislava http://www.zsmierovaba.edu.sk/index.html
ZŠ s MŠ Za kasárňou Za kasárňou 2, 831 03 Bratislava http://www.zakasarnou.sk/v342/
Základná škola Pankúchova Pankúchova 4, 851 04 Bratislava http://zspankuchova.stranka.info/index.php?vid=A

Geografia

Názov školy Adresa školy webstránka školy
Gymnázium I. Horvátha Ivana Horvátha 14, 821 03 Bratislava https://horvatha.edupage.org/?
Spojená škola Novohradská Novohradská 3, 821 09 Bratislava  https://www.gjh.sk/
Gymnázium Bilíkova Bilíkova 24, 844 19 Bratislava  https://gymbilba.edupage.org/
Gymnázium Jána Papánka Vazovova 6, 811 07 Bratislava https://vazka.edupage.org/?
Gymnázium Hubeného Hubeného 23, 834 08 Bratislava https://ghubeneho.edupage.org/
Spojená škola Tilgnerova Tilgnerova 14, 841 05 Bratislava https://tilgnerka.edupage.org/
Gymnázium Matky Alexie Jesenského 4/A, 81102 Bratislava https://gma.edupage.org/
Gymnázium L. Novomeského Tomášikova 2, 827 29 Bratislava https://glnt.edupage.org/?

Chémia

Názov školy Adresa školy webstránka školy
Spojená škola Novohradská (Gymnázium J. Hronca, ZŠ Košická) Novohradská 3, 821 09 Bratislava https://www.gjh.sk/
Gymnázium Metodová Metodova 2,  821 08 Bratislava https://gmet.edupage.org/
Gymnázium Bilíkova Bilíkova 24, 844 19 Bratislava  https://gymbilba.edupage.org/
Gymnázium Jána Papánka Vazovova 6, 811 07 Bratislava https://vazka.edupage.org/?
Spojená škola Tilgnerova Tilgnerova 14, 841 05 Bratislava https://tilgnerka.edupage.org/
Základná škola Prokofievova 5 Prokofievova 5, 851 01 Bratislava https://zsprokofievova.sk/
Základná škola Turnianska Turnianska 10, 851 07 Bratislava https://zstuba.edupage.org/
ZŠ s MŠ Za kasárňou Za kasárňou 2, 831 03 Bratislava http://www.zakasarnou.sk/v342/