Bakalárske

Povinné predmety:

 • Biodromálna psychológia – 1/Z
 • Teoretické základy výchovy – 1/Z
 • Všeobecná didaktika – 1/L
 • Edukačná psychológia – 1/Z
 • Pedagogická komunikácia – 2/Z
 • Psychológia osobnosti – 2/L
 • Digitálne technológie vo vzdelávaní – 2/L
 • Základy metodológie výskumu – 3/Z
 • Informačné a komunikačné technológie – 3/Z
 • Školský menežment – 3/L
 • Seminár k bakalárskej práci a bakalárska práca – 3/L

 

 • Didaktika biológie – 3/L
 • Pedagogická prax z biológie – 3/L
 • Didaktika geografie – 3/L
 • Pedagogická prax z geografie – 3/L
 • Didaktika chémie – 3/L
 • Pedagogická prax z chémie – 3/L

Výberové predmety:

 • Biológia dieťaťa a školské zdravotníctvo – 1/Z
 • Rétorika –  1,2,3 /Z
 • Rétorika –  1,2,3 /L
 • Úvod do filozofie (1) – 3/Z
 • Úvod do filozofie (2) – 3/L
 • Práca s grafikou v príprave budúceho učiteľa – 3/L