Zoznam fakultných škôl

Biológia

Gymnázium Matky Alexie

Jesenského 4/A811 02 Bratislava

http://gma.edupage.org

Mgr. Štefík Peter

 

Spojená škola Novohoradská  (Gymnázium Jura Hronca)

Novohradská 2 Bratislava-Mlynské nivy

http://www.gjh.sk/

Mgr. Križanová Mária

8-ročné gymnázium Bilíkova

Bilíkova ul. č. 24 Bratislava-Dúbravka

http://gymbilba.edupage.org

RNDr. Dorčáková Anna

Gymnázium Jána Papánka

Vazovova  č. 6811 07 Bratislava

http://vazka.edupage.org

Mgr. Križanová Milica, PhD.

Gymnázium Alberta Einsteina

Einsteinova 35 Bratislava-Petržalka

http://einsteinova.sk/

Mgr. Zajacová Adela

ZŠ SNP

Ostredková 14 Bratislava-Ružinov

www.zsostredkova.sk

Mgr. Zorkócyová Monika

Gymnázium L. Sáru

L. Sáru 1 Bratislava-Karlova Ves

http://gymlsba.edupage.org/

PhDr. Višňovská Jana

RNDr. Praženková Lenka

Gymnázium Metodova

Metodova 2 Bratislava-Staré mesto

http://gmet.edupage.org/

RNDr. Puterková Soňa

RNDr. Križanová Lucia

ZŠ Turnianska

Turnianska 10 Bratislava-Petržalka

http://zstuba.edupage.org/

RNDr. Horváthová Oľga

Gymnázium L. Novomeského

Tomášikova 2 Bratislava-Ružinov

http://glnt.edupage.org/

 

Gymnázium I. Horvátha

I.Horvátha č. 14 Bratislava-Ružinov

http://www.horvatha.sk

Spojená škola Tilgnerova

Tilgnerova 14 Bratislava-Karlova Ves

http://tilgnerka.edupage.org/

Geografia

Gymn. I. Horvátha

I. Horvátha č. 14821 03 Bratislava

http://www.horvatha.sk

Spojená škola Novohradská

Novohradská 3821 09 Bratislava

http://www.gjh.sk/

8-ročné gymnázium Bilíkova

Bilíkova ul. č. 2 Bratislava

http://gymbilba.edupage.org

 Gymnázium Jána Papánka

Vazovova  č. 6811 07 Bratislava

http://vazka.edupage.org

Gymnázium Hubeného

Hubeného č. 23834 08 Bratislava

http://ghubeneho.edupage.org/

Spojená škola Tilgnerova

Tilgnerova  č. 14841 05 Bratislava

http://tilgnerka.edupage.org/

Gymnázium Matky Alexie

Jesenského 4/A811 02 Bratislava

http://gma.edupage.org

Gymnázium L. Novomeského

Tomášikova 2827 29 Bratislava

http://glnt.edupage.org/

Chémia

Spojená škola Novohradská (Gymnázium Jura Hronca)

Novohradská 3, 821 09 Bratislava, http://www.gjh.sk/

RNDr. Alena Bučková

Spojená škola Novohradská (ZŠ Košická)

Novohradská 3, 821 09 Bratislava, http://www.gjh.sk/

Mgr. Michal Malík

Gymnázium Metodova

Metodova 2, 821 08 Bratislava, http://gmet.edupage.org/

RNDr.Marta Murányiová

Gymnázium Bilíkova

Bilíkova 24, 844 19 Bratislava, http://gymbilba.edupage.org

RNDr. Eva Fuchsová

Gymnázium Jána Papánka

Vazovova 6, 811 07 Bratislava, https://vazka.sk/

Mgr. Miriam Čabalová

Mgr. Miroslava Kubínová

Spojená škola Tilgnerova

Tilgnerova 14841 05 Bratislava,https://tilgnerka.edupage.org/

RNDr. Iveta Piršelová