Úvodná stránka

100 ROKOV S AMOSOM

V dňoch 26. – 28. marca 2019 si Univerzita Komenského v Bratislave pripomenie 100. výročie svojho vzniku študentskými oslavami „100 rokov s Amosom“, ktoré sa uskutočnia v hlavnej budove UK na Šafárikovom námestí.

 Súčasťou bohatého programu bude „športový deň“, ktorý sa uskutoční 27. marca v Mlynskej doline a na Fakulte telesnej výchovy a športu UK.

Počas športového dňa si jednotlivé fakulty zahrajú o Pohár rektora Univerzity Komenského v Bratislave Mareka Števčeka. Víťazom sa stane fakulta (spolok), ktorá v súčte nazbiera najväčší počet bodov z jednotlivých športových kategórií. Pre všetkých výhercov jednotlivých športových kategórií sú pripravené víťazné medaily, trofeje a vecné ceny.

Športové propozície:
FUTSAL (FTVŠ UK)
3 X 3 BASKETBAL (Mlyny)
FLORBAL (Mlyny)
STOLNÝ FUTBAL (Mlyny)
ŠACH (Mlyny)
HEADIS (Mlyny)
BEDMINTON (Mlyny)


ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ KONFERENCIA

Milí študenti učiteľstva,
radi by sme vás informovali, že 9.4.2019 sa uskutoční na našej fakulte ŠVK (Študentská vedecká konferencia). Termín podávania príspevkov je v období 4. 3. – 10. 3. 2019. Budeme radi ak sa zapojíte a obohatíte nás zaujímavými informáciami z oblasti vášho výskumu. Bližšie informácie nájdete na: ⬇️⬇️ https://fns.uniba.sk/studium/svk/informacie-pre-autorov/


NA NAŠEJ FAKULTE MÁME NOVÉHO PSYCHOLÓGA

Na našej katedre didaktiky sa od februára 2019 budete stretávať s novým psychológom, ThLic. Mgr. Petrom Ikhardtom, PhD. Veríme, že sa u nás bude cítiť dobre a želáme mu veľa úspešných a radostných dní! PhDr. Helenke Hrubiškovej, PhD. ďakujeme za jej dlhoročnú spoluprácu a pôsobenie na našej katedre. Viac si môžete prečítať tu. Fotogalériu z našej rozlúčky s Helenkou Hrubiškovou (a privítania nového kolegu) si môžete pozrieť tu.


Predstavujeme kandidáta za člena Akademického senátu PriFUK za naše pracovisko:
Voľby do AS PriFUK 

 


Milí didaktici, tento rok si na PRIF UK užijeme trošku dlhšie JESENNÉ PRÁZDNINY 🙂

 


KATEDRA DIDAKTIKY PRÍRODNÝCH VIED, PSYCHOLÓGIE A PEDAGOGIKY

Vám všetkým želá úspešný akademický rok 2018/2019!

 

 

 


Milí priaznivci Katedry didaktiky prírodných vied, dávame vám do pozornosti veľmi zaujímavé podujatie, ktoré sa u nás na fakulte koná každý rok. Organizujú ho študenti učiteľstva, ktorí už o pár mesiacov ukončia svoje štúdium a pridajú sa do cechu učiteľov chémie. Podujatie s názvom Chemická šou sa uskutoční pod vedením prof. RNDr. Miroslava Prokšu, CSc. a to 10.4.2018 o 17:00 na Prírodovedeckej fakulte v aule CH1-1. Srdečne vás všetkých pozývame!


 

 

V rámci študijného odboru Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky sa radí medzi mladšie katedry Prírodovedeckej fakulty UK.  Podieľa sa v podstatnej miere na príprave učiteľov základných a stredných škôl, vrátane gymnázií s osemročným vyučovaním v odboroch biológia, chémia, geografia a environmentalistika.


Po profesijnej stránke katedru tvoria učitelia didaktiky biológie, geografie, chémie ďalej psychológovia, pedagóg a filozof. Takáto zostava pedagogického zboru je jediná na Slovensku a umožňuje úzku spoluprácu, ktorá sa kladne odzrkadľuje v príprave budúcich učiteľov ako i vo vedecko výskumnej práci.

 

NÁJDETE NÁS AJ NA FACEBOOKU