Úvodná stránka – Novinky

Pozývame Vás na DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ Prírodovedeckej fakulty UK

Na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave bude Deň otvorených dverí. Tešíme sa na Vašu účasť.

Kedy: Piatok 24.1. 2020 o 9:00

Kde: Miestnosť CH1-1 

Adresa: Prírodovedecká fakulta
Univerzity Komenského v Bratislave
Mlynská dolina B2
Ilkovičova 6
842 15 Bratislava
Zastávka: Botanická záhrada

Viac info: https://fns.uniba.sk/studium/uchadzaci-o-studium/den-otvorenych-dveri/

 


Naša katedra hľadá nového kolegu na miesto lektora

Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky hľadá lektora. 
Požiadavky: VŠ vzdelanie II. Stupňa so zameraním na učiteľstvo biológie a chémie, minimálne 3 roky odbornej pedagogickej praxe, publikačná činnosť, aktívna znalosť anglického jazyka.
Predpokladaný nástup: 1.2.2020
V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať (stefan.karolcik@uniba.sk).


Konferencia inovatívneho vyučovania – KiVY

Pozývame študentov učiteľských študijných programov a všetkých študentov, ktorí majú záujem o učiteľské povolanie, na konferenciu, ktorej partnerom je aj naša Prírodovedecká fakulta.
Na interaktívnych prednáškach a workshopoch budete mať príležitosť zažiť inšpiratívnych a zapálených pedagógov, učiteľov a riaditeľov škôl. Ukážu vám praktickú realizáciu pedagogických inovácií, príklady dobrej praxe a tiež, že práca učiteľa môže prinášať uspokojenie a radosť. Spoznáte a vyskúšate si nové vyučovacie prístupy.
Viac info aj prihláška na webstránke: https://www.indicia.sk/aktualne-skolenia/konferencia-inovativneho-vyucovania-kivy

Termín: 20. november 2019

Miesto:  Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave, Mlynská dolina, Ilkovičova 6

Prihlasovanie: do 17.11.2019 (alebo do naplnenia kapacity)

 Harmonogram konferencie:

 • Registrácia prihlásených účastníkov od 8:00 do 8:30
 • Začiatok o 8:30
 • Ukončenie o 15:15

  Alumni stretnutie absolventov PriF UK pôsobiacich ako pedagogickí pracovníci na stredných školách

  Môžete si pozrieť fotogalériu z tejto udalosti v Galérii

  Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave si budúci rok pripomína 80 rokov od svojho založenia. Pri tejto príležitosti fakulta organizuje dňa 11. novembra 2019 o 11:00 h v prezentačnom centre AMOS priateľskú diskusiu v rámci alumni klubu osobností s cieľom prehlbovať kooperáciu s úspešnými absolventmi – pedagógmi na stredných školách. Veríme, že existuje celý rad zaujímavých bodov do diskusie, ako môže byť fakulta nápomocná učiteľom stredných škôl a akým spôsobom je potrebné ďalej formovať vzdelávanie v rámci pregraduálnej prípravy a kontinuálneho vzdelávania pedagógov.

  Kedy: Pondelok 11. november 2019 o 11:00 hod.
  Kde: Prezentačné centrum AMOS PriFUK


Inovatívny seminár

V rámci realizácie rozvojového projektu MŠVVaŠ SR č. 002UK-2-1/2018Vzdelávanie pre informačnú spoločnosť“ pokračujeme v II. Inovatívnom semestri dvomi pracovnými workshopmi zameranými na experimentálnu prácu s najmodernejšími digitálnymi zariadeniami vhodnými pre vyučovací proces v prírodovedných predmetoch na všetkých stupňoch škôl.
Termín – čas a miesto 
16.10.2019
9.50 – 11.20 hod B-1/219 – IIUM
11.30 – 13.10 hod B-1/219 – IIUM

Seminár je určený pre študentov budúcich učiteľov na UK a pre učiteľov KDPVPP ako aj ďalších záujemcov z pracovísk UK.

Téma:  Mobilné laboratórium s wifi senzormi

Lektor: Miroslav Staněk – učiteľ a externý školiteľ firmy ProfiMedia


Máme novú seminárnu miestnosť

Od nového akademického roku 2019/2020 majú na katedre učitelia a študenti možnosť tešiť sa a využívať vynovenú multifunkčnú miestnosť v pavilóne CH-2/319. Miestnosť je vybavená flexibilným nábytkom a dokovacím systémom pre automatické nabíjanie digitálnych zariadení, čo vytvára podmienky pre komfortnejšiu a tvorivú prácu učiteľov a študentov.


Ponuka učiteľského miesta

Súkromné gymnázium v Žiline hľadá šikovného Geografa / Geografku, ktorý / ktorá  bude vyučovať predmet v anglickom jazyku na polovičný úväzok. Možný aj plný úväzok v kombinácii s Biológiou.
Bližšie informácie na tel. čísle: 0903 267 618 alebo emailom:  kubaskova@ssag.sk.


Alumni stretnutie absolventov PriF UK pôsobiacich ako pedagogickí pracovníci na stredných školách

Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave v snahe zlepšiť komunikáciu medzi absolventmi učiteľských programov a ich Alma mater, hľadať možnosti vzájomnej podpory a položiť základy pre pravidelné Alumni stretnutie, prosí absolventov učiteľstva na Prírodovedeckej fakulte UK pôsobiacich na stredných školách, aby zaslali svoje kontaktné informácie na email Katedry didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky – prif.kdpp@uniba.sk


Harmonogram pre DPŠ je už dostupný

Zápis na doplňujúce pedagogické štúdium bude 27.9. 2019 o 13:15.
V tento deň je zároveň aj prvé vyučovanie. Plán na tento školský rok si môžete pozrieť tu


Na našej fakulte máme novú psychologičku

Na našej katedre didaktiky sa už v tomto semestri budete stretávať s novou psychologičkou, RNDr. Janou Cicekovou, PhD. Veríme, že sa u nás bude cítiť dobre a želáme jej veľa úspešných a radostných dní! Nahradí našu bývalú kolegyňu Mgr. Dianku Demkaninovú, PhD., ktorej ďakujeme za jej spoluprácu a pôsobenie na našej katedre.


Inkubátor inovatívnych učiteľov bude pripravovať študentov učiteľstva na kreatívne využívanie digitálnych technológií vo výučbe prírodovedných predmetov

Inkubátor Inovatívnych učiteľov Microsoft na UK má PASCO wifi sety senzorov v boxoch a vozíčkoch. Je to nová výzva pre zmenu prípravy budúcich učiteľov prírodovedných predmetov a pre mobilné experimentovanie v škole aj mimo nej. Konečne by sa opäť experimentálne vedy mohli učiť cez experimentovanie a hlavne prepájať vedomosti, zručnosti a riešiť problémy, ktoré budú motivovať k zmysluplnému učeniu sa prírodovedných predmetov a k záujmu o ich štúdium.  V IIUM sme získali PASCO wifi  senzory vďaka rozvojovému projektu MŠVVaŠ SR č. 002UK-2-1/2018 „Vzdelávame pre informačnú spoločnosť“ pre Aktivitu E – „Kreatívna digitálna gramotnosť budúcich učiteľov na UK“, ktorú koordinuje KDPVPP a na ktorej spolupracujú 4 fakulty UK. Výstupom z projektu bude vysokoškolská učebnica a kreatívne metodiky pre využívanie pridanej hodnoty digitálnych technológií v učení a učení sa žiakov.


Ponuky učiteľského miesta

Gymnázium Bilíkova hľadá na plný úväzok učiteľa geografie. Záujemcovia o miesto učiteľa geografie môžu písať zástupcovi – RNDr. Tedlovi na email: ptedla@gmail.com.
Kontakt | Gymnázium

Základná škola Mierová, Bratislava súrne hľadá učiteľa/učiteľku s kombináciou matematika a fyzika.  Kontakt:  e.piovarciova@gmail.com

Súkromné gymnázium v Kremnici na ul. P.Križku hľadá od 1.9.2019 učiteľa/učiteľku s kombináciou biológia-chémia (trojkombinácia s geografiou je uprednostňujúci bonus). Termín nástupu bude upresnený po osobnom pohovore. Životopisy zasielajte na: katarina@segroup.sk 


Konferencia inovatívneho vyučovania – KiVY

Pozývame študentov učiteľských študijných programov a všetkých študentov, ktorí majú záujem o učiteľské povolanie, na konferenciu, ktorej partnerom je aj naša Prírodovedecká fakulta.
Na interaktívnych prednáškach a workshopoch budete mať príležitosť zažiť inšpiratívnych a zapálených pedagógov, učiteľov a riaditeľov škôl. Ukážu vám praktickú realizáciu pedagogických inovácií, príklady dobrej praxe a tiež, že práca učiteľa môže prinášať uspokojenie a radosť. Spoznáte a vyskúšate si nové vyučovacie prístupy.
Viac info aj prihláška na webstránke  tu

 


Ďalší ročník DNA DAY

Dovoľte nám informovať Vás o ďalšom ročníku DNA Day, v rámci ktorého projekt „Genetika na kolesách“ vyhlasuje súťaž o najlepšie video na tému DNA. Ako odmenu môže vybraná škola získať návštevu mobilného laboratória na svojej strednej škole spojenú s praktickým cvičením. Najlepšie videá budú premietnuté aj na akcii DNA Day na PriFUK v Bratislave. 
Bližšie info na dnaday.sk 


ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ KONFERENCIA

Milí študenti učiteľstva,
radi by sme vás informovali, že 9.4.2019 sa uskutoční na našej fakulte ŠVK (Študentská vedecká konferencia). Termín podávania príspevkov je v období 4. 3. – 10. 3. 2019. Budeme radi ak sa zapojíte a obohatíte nás zaujímavými informáciami z oblasti vášho výskumu. Bližšie informácie nájdete na: ⬇️⬇️ https://fns.uniba.sk/studium/svk/informacie-pre-autorov/


NA NAŠEJ FAKULTE MÁME NOVÉHO PSYCHOLÓGA

Na našej katedre didaktiky sa od februára 2019 budete stretávať s novým psychológom, ThLic. Mgr. Petrom Ikhardtom, PhD. Veríme, že sa u nás bude cítiť dobre a želáme mu veľa úspešných a radostných dní! PhDr. Helenke Hrubiškovej, PhD. ďakujeme za jej dlhoročnú spoluprácu a pôsobenie na našej katedre. Viac si môžete prečítať tu. Fotogalériu z našej rozlúčky s Helenkou Hrubiškovou (a privítania nového kolegu) si môžete pozrieť tu.


Predstavujeme kandidáta za člena Akademického senátu PriFUK za naše pracovisko:
Voľby do AS PriFUK 

 


Milí didaktici, tento rok si na PRIF UK užijeme trošku dlhšie JESENNÉ PRÁZDNINY 🙂

 


KATEDRA DIDAKTIKY PRÍRODNÝCH VIED, PSYCHOLÓGIE A PEDAGOGIKY

Vám všetkým želá úspešný akademický rok 2018/2019!

 

 

 


Milí priaznivci Katedry didaktiky prírodných vied, dávame vám do pozornosti veľmi zaujímavé podujatie, ktoré sa u nás na fakulte koná každý rok. Organizujú ho študenti učiteľstva, ktorí už o pár mesiacov ukončia svoje štúdium a pridajú sa do cechu učiteľov chémie. Podujatie s názvom Chemická šou sa uskutoční pod vedením prof. RNDr. Miroslava Prokšu, CSc. a to 10.4.2018 o 17:00 na Prírodovedeckej fakulte v aule CH1-1. Srdečne vás všetkých pozývame!


 

 

V rámci študijného odboru Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky sa radí medzi mladšie katedry Prírodovedeckej fakulty UK.  Podieľa sa v podstatnej miere na príprave učiteľov základných a stredných škôl, vrátane gymnázií s osemročným vyučovaním v odboroch biológia, chémia, geografia a environmentalistika.


Po profesijnej stránke katedru tvoria učitelia didaktiky biológie, geografie, chémie ďalej psychológovia, pedagóg a filozof. Takáto zostava pedagogického zboru je jediná na Slovensku a umožňuje úzku spoluprácu, ktorá sa kladne odzrkadľuje v príprave budúcich učiteľov ako i vo vedecko výskumnej práci.

 

NÁJDETE NÁS AJ NA FACEBOOKU