Úvodná stránka

V rámci študijného odboru Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky sa radí medzi mladšie katedry Prírodovedeckej fakulty UK.  Podieľa sa v podstatnej miere na príprave učiteľov základných a stredných škôl, vrátane gymnázií s osemročným vyučovaním v odboroch biológia, chémia, geografia a environmentalistika.


Po profesijnej stránke katedru tvoria učitelia didaktiky biológie, geografie, chémie ďalej psychológovia, pedagóg a filozof. Takáto zostava pedagogického zboru je jediná na Slovensku a umožňuje úzku spoluprácu, ktorá sa kladne odzrkadľuje v príprave budúcich učiteľov ako i vo vedecko výskumnej práci.

Srdečne vás pozývame na chemickú šou našich piatakov

4.4.2017 o 17:00 CH1-1

na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. Na motiváciu a navodenie atmosféry si pozrite videjko na stránke: http://www.mojevideo.sk/video/29e99/chemicka_sou_2017_pozvanka_final_version.html