Úvodná stránka

Ešte stále prijímame prihlášky na DPŠ

  • dávame do pozornosti možnosť prihlásenia na doplňujúce pedagogické štúdium z biológie, chémie a geografie
  • termín do konca júna (stále sú voľné miesta)

Viac info na: 
➡️➡️ http://www.didaktika.eu/…/doplnkove-pedagogicke-studium-dps/


Ponuky učiteľského miesta

Gymnázium Bilíkova hľadá na plný úväzok učiteľa geografie. Záujemcovia o miesto učiteľa geografie môžu písať zástupcovi – RNDr. Tedlovi na email: ptedla@gmail.com.
Kontakt | Gymnázium

Základná škola Mierová, Bratislava súrne hľadá učiteľa/učiteľku s kombináciou matematika a fyzika.  Kontakt:  e.piovarciova@gmail.com

Súkromné gymnázium v Kremnici na ul. P.Križku hľadá od 1.9.2019 učiteľa/učiteľku s kombináciou biológia-chémia (trojkombinácia s geografiou je uprednostňujúci bonus). Termín nástupu bude upresnený po osobnom pohovore. Životopisy zasielajte na: katarina@segroup.sk 


Konferencia inovatívneho vyučovania – KiVY

Pozývame študentov učiteľských študijných programov a všetkých študentov, ktorí majú záujem o učiteľské povolanie, na konferenciu, ktorej partnerom je aj naša Prírodovedecká fakulta.
Na interaktívnych prednáškach a workshopoch budete mať príležitosť zažiť inšpiratívnych a zapálených pedagógov, učiteľov a riaditeľov škôl. Ukážu vám praktickú realizáciu pedagogických inovácií, príklady dobrej praxe a tiež, že práca učiteľa môže prinášať uspokojenie a radosť. Spoznáte a vyskúšate si nové vyučovacie prístupy.
Viac info aj prihláška na webstránke  tu

 


Ďalší ročník DNA DAY

Dovoľte nám informovať Vás o ďalšom ročníku DNA Day, v rámci ktorého projekt „Genetika na kolesách“ vyhlasuje súťaž o najlepšie video na tému DNA. Ako odmenu môže vybraná škola získať návštevu mobilného laboratória na svojej strednej škole spojenú s praktickým cvičením. Najlepšie videá budú premietnuté aj na akcii DNA Day na PriFUK v Bratislave. 
Bližšie info na dnaday.sk 


ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ KONFERENCIA

Milí študenti učiteľstva,
radi by sme vás informovali, že 9.4.2019 sa uskutoční na našej fakulte ŠVK (Študentská vedecká konferencia). Termín podávania príspevkov je v období 4. 3. – 10. 3. 2019. Budeme radi ak sa zapojíte a obohatíte nás zaujímavými informáciami z oblasti vášho výskumu. Bližšie informácie nájdete na: ⬇️⬇️ https://fns.uniba.sk/studium/svk/informacie-pre-autorov/


NA NAŠEJ FAKULTE MÁME NOVÉHO PSYCHOLÓGA

Na našej katedre didaktiky sa od februára 2019 budete stretávať s novým psychológom, ThLic. Mgr. Petrom Ikhardtom, PhD. Veríme, že sa u nás bude cítiť dobre a želáme mu veľa úspešných a radostných dní! PhDr. Helenke Hrubiškovej, PhD. ďakujeme za jej dlhoročnú spoluprácu a pôsobenie na našej katedre. Viac si môžete prečítať tu. Fotogalériu z našej rozlúčky s Helenkou Hrubiškovou (a privítania nového kolegu) si môžete pozrieť tu.


Predstavujeme kandidáta za člena Akademického senátu PriFUK za naše pracovisko:
Voľby do AS PriFUK 

 


Milí didaktici, tento rok si na PRIF UK užijeme trošku dlhšie JESENNÉ PRÁZDNINY 🙂

 


KATEDRA DIDAKTIKY PRÍRODNÝCH VIED, PSYCHOLÓGIE A PEDAGOGIKY

Vám všetkým želá úspešný akademický rok 2018/2019!

 

 

 


Milí priaznivci Katedry didaktiky prírodných vied, dávame vám do pozornosti veľmi zaujímavé podujatie, ktoré sa u nás na fakulte koná každý rok. Organizujú ho študenti učiteľstva, ktorí už o pár mesiacov ukončia svoje štúdium a pridajú sa do cechu učiteľov chémie. Podujatie s názvom Chemická šou sa uskutoční pod vedením prof. RNDr. Miroslava Prokšu, CSc. a to 10.4.2018 o 17:00 na Prírodovedeckej fakulte v aule CH1-1. Srdečne vás všetkých pozývame!


 

 

V rámci študijného odboru Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky sa radí medzi mladšie katedry Prírodovedeckej fakulty UK.  Podieľa sa v podstatnej miere na príprave učiteľov základných a stredných škôl, vrátane gymnázií s osemročným vyučovaním v odboroch biológia, chémia, geografia a environmentalistika.


Po profesijnej stránke katedru tvoria učitelia didaktiky biológie, geografie, chémie ďalej psychológovia, pedagóg a filozof. Takáto zostava pedagogického zboru je jediná na Slovensku a umožňuje úzku spoluprácu, ktorá sa kladne odzrkadľuje v príprave budúcich učiteľov ako i vo vedecko výskumnej práci.

 

NÁJDETE NÁS AJ NA FACEBOOKU