Doktorandi

 

  Miestnosť Klapka E-mail Foto
denná forma        
Mgr. Dominik Šmida

(Didaktika biológie)

CH2 -214 b 348
smida8@uniba.sk
 
Mgr. Lenka Kramarová

(Didaktika chémie)

CH2-214 b 348 kramarova25@uniba.sk
 

externá forma

       
PhDr. Michael Fuchs  CH2-220    michael.fuchs@uniba.sk  
Mgr. Barbara Kordíková      barbara.kordikova@uniba.sk  
RNDr. Alena Bučková        
Mgr. Denisa Čolláková