Doktorandi

Didaktika biológie

Mgr. Miriama Mišove                           misove1@uniba.sk


Didaktika chémie

denná forma:

Mgr. Vladimír Gašparík                      gasparik@fns.uniba.sk

Mgr. Jana Cibulková                             cibulkova@fns.uniba.sk

Mgr. Renáta Michalisková               michaliskova@fns.uniba.sk

 

externá forma:

Mgr. Barbara Kordíková                   barbara.kordikova@uniba.sk

RNDr. Alena Bučková

Mgr. Michal Malík


 

Miestnosť CH2-214 B, Klapka: 348