Drozdíková Anna

Kontaktné údaje: 

 

PaedDr. Anna Drozdíková, PhD.

Email:  anna.drozdikova@uniba.sk 

Telefón:  +421 2 9014 9311
                +421 2 60296 311

Miestnosť: CH2-217

 

 

Vyučované predmety:

  ›  Didaktika školských pokusov z chémie

  ›  Technické a právne aspekty školských chemických pokusov 

  ›  Spracovanie a interpretácia štatistických dát v pedagogicko-psychologických výskumoch 

   ›  Vedenie bakalárskych a diplomových prác

 

Odborná špecializácia

Publikačná činnosť