Mázorová Henrieta

Kontaktné údaje: 

 

RNDr. Henrieta Mázorová, PhD.

henrieta.mazorova@uniba.sk 

Telefón:  +421 2 9014 9314
               +421 2 602 96 314 

Miestnosť: CH2-218B

 

 

Vyučované predmety:

  ›  Digitálne technológie 1  (ZS)

  ›  Digitálne technológie 2  (LS)

  ›  Digitálne technológie 3  (ZS)

  ›  Vyučovanie biológie s podporou digitálnych technológií   (ZS)

  ›  Vyučovanie geografie s podporou digitálnych technológií   (LS)

  ›  Vedenie bakalárskych a diplomových prác

  ›  Pedagogická prax

 

Odborná špecializácia

Informačné a komunikačné technológie; pregraduálna príprava a postgraduálne vzdelávanie učiteľov v oblasti implementácie digitálnych technológií do vyučovania biológie a geografie; tvorba učebníc, učebných textov a metodík

Ostatné činnosti

Zabezpečenie pedagogickej praxe z geografie (rozpis študentov, fakultných učiteľov a pod.)

Publikačná činnosť