Geografia

Aktuálne informácie 

Termíny praxe: 

  • 3. ročník Bc. od 8.4.2021 do 27.4.2021
  • 1. ročník Mgr. od 8.2.2021 do 25.2.2021 (1. turnus) a od 8.3.2021 do 26.3.2021 (2. turnus)
  • DPŠ od 8.2.2021 do 2.3.2021

Kontakt na vedúceho pedagogickej praxe

RNDr. Henrieta Mázorová, PhD.                   henrieta.mazorova@uniba.sk 

Podmienky pedagogickej praxe

Stiahni: Podmienky pedagogickej praxe

Pedagogický denník

Šablóny:

Stiahni: Najčastejšie chyby v pedagogickom denníku

Stiahni: Kontrolný zoznam k pedagogickému denníku

Stiahni: Tabuľka hodnotiacich kritérií

Dôležité súbory na stiahnutie

Stiahni: Časté otázky študentov

Stiahni: Hospitačný záznam – geo – vzor