Kontinuálne vzdelávanie učiteľov ZŠ a SŠ

http://fns.uniba.sk/studium/kontinualne-vzdelavanie-ucitelov-zs-a-ss/