Haláková Zuzana

Kontaktné údaje: 

 

Doc. RNDr. Zuzana Haláková, Phd.

zuzana.halakova@uniba.sk 

Telefón: +421 2 60311 

Miestnosť: CH2-117

 

 

Oblasti činnosti a odborná špecializácia:

Všeobecná didaktika, školský manažment, didaktika chémie


Vyučovacie predmety:

 ›  Všeobecná didaktika

 ›  Školský manažment 

 ›  Teoretické základy výchovy

 ›  Pedagogická komunikácia

 ›  Vedenie bakalárskych a diplomových prác


Zoznam publikačnej činnosti