Ikhardt Peter

Kontaktné údaje:

                                                                                

PhDr. ThLic. Peter Ikhardt, PhD. 

VŠ učiteľ, odborný asistent                                                                       

E-mail: peter.ikhardt@uniba.sk

Telefón: +421 2 9014 9610
               +421 2 60296 610

Miestnosť: CH2-114

 

Vyučované predmety:

  ›  Psychológia pre učiteľov (1, 2)

  ›  Pedagogická diagnostika

  ›  Teoretické základy výchovy

 

Odborná špecializácia

  ›  Osobnosť učiteľa v kontexte súčasných zmien

  ›  Mentálne zdravie adolescentov v kontexte rodiny a školy

  ›  Hodnoty a zmysel života vysokoškolákov pomáhajúcich profesií