Inovatívne laboratórne cvičenie – na tému:Nástroje a prostriedky pre kreatívne riadenie kognitívneho procesu študenta pri prírodovednom experimente s pridanou hodnotou digitálnych technológií. – 30. 4. 2019
Viedli: Beáta Brestenská a Ivana Faďoš

Pridať komentár