Hľadá sa pedagóg alebo študent, ktorý by mal záujem učiť geografiu na Bilingválnom Gymnáziu C.S. Lewisa.

Jedná sa o zástup na obdobie predbežne 2 mesiacov v rozsahu 4-6 vyučovacích hodín do týždňa.
Tematicky ide o fyzickú geografiu v druhom ročníku strednej školy.

Štandardne na škole prebieha výučba geografie v anglickom jazyku, takže taká je preferencia, ale je možné po dobu zástupu vyučovanie aj v slovenskom jazyku.

Pre bližšie informácie o úväzku môžete kontaktovať:
Jana Kerekrétyová (Head of Humanities Department)
emailový kontakt: jana.kerekretyova@bilgym.sk

Webová stránka školy: https://cslewis.edupage.org/?

Pridať komentár