Dňa 10.2. 2023 sme na našej katedre privítali návštevníkov DOD PRIF UK.

Záujemcovia o štúdium sa dozvedeli viac o našich študijných programoch v oblasti troch aprobačných predmetov:

  • učiteľstvo biológie v kombinácii s aprobačnými predmetmi: chémia, geografia, matematika, telesná výchova, anglický jazyk, slovenský jazyk, informatika.
  • učiteľstvo chémie v kombinácii s aprobačnými predmetmi: biológia, matematika, telesná výchova, anglický jazyk, slovenský jazyk, informatika.
  • učiteľstvo geografie v s aprobačnými predmetmi: biológia, matematika, telesná výchova, anglický jazyk, slovenský jazyk, informatika, história.

Program sme obohatili o rôzne aktivity, napríklad chemické pokusy.

Všetkým návštevníkom ďakujeme za účasť!

Pridať komentár