Úvod do filozofie 2

Vyučovanie prebieha v dvoch skupinách:
1.  Utorok  13:10 – 14:45   Miestnosť  CH2-117
2. Utorok  14:50 – 16:25   Miestnosť  CH2-117

Sylabus_Úvod do filozofie 2_LS 2018_19

Základné disciplíny a prehľad dejín filozofie

Etika handout

Filozofia vedy handout

 
Ponuka tém na písomné práce alebo zadania: