Úvod do filozofie 2

Vyučovanie prebieha v dvoch skupinách:
1.  Utorok  13:10 – 14:45   Miestnosť  CH2-130
2. Utorok  14:50 – 16:25   Miestnosť  CH2-130

Sylabus Úvod do filozofie 2 LS 2019_20

Základné disciplíny a prehľad dejín filozofie

Etika handout

Filozofia vedy handout

Inštrukcie a zadania k predmetu (nové)

 
Ponuka tém na písomné práce alebo zadania: