Inovatívny semester I. – Didaktika školských pokusov z biológie – 26.3.2019
viedol doc. RNDr. Peter  Demkanin, PhD. – FMFI UK
Téma: Spoločné vlastnosti školských pokusov z biológie a z fyziky so zameraním na využitie súčasných digitálnych technológií.

Pridať komentár