Inovatívny semester I. – Didaktika školských pokusov z biológie – 11.4.2019
viedol  RNDr. Peter  Farárik – inovatívny učiteľ geografie – Banská Štiavnica
Téma: Vyučovanie geografie s podporou digitálnych technológií.

Pridať komentár