Obhajoba diplomových prác + štátne skúšky z biológie a didaktiky biológie

23. august 2022 (utorok) od 8:30h

Miestnosť: CH2-245

Komisia
predseda: doc. PaedDr. Elena Čipková, PhD.
členovia: doc. RNDr. Andrea Ševčovičová, PhD.
Mgr. Peter Štefánik, PhD.
RNDr. Michaela Dörnhöferová, PhD.
RNDr. Soňa Nagyová, PhD.

Obhajoba diplomovej práce
1) TÖRÖKOVÁ Pavlína BICH (doc. Čipková) 8,30 – 9,00h
2) PAĽOVÁ Lucia MABI (dr. Nagyová) 9,00 – 9,30h

Štátna skúška z biológie a didaktiky biológie
1) TÖRÖKOVÁ Pavlína BICH
2) PAĽOVÁ Lucia MABI
3) GOFJÁROVÁ Andrea BIAJ
4) NAGYOVÁ Eunika BISJ

Pridať komentár