Obhajoby diplomových prác a štátne záverečné skúšky z geografie a didaktiky geografie

18. august 2022 (štvrtok) od 9:00h

Miestnosť: CH2-245

Komisia:

Predseda:

                 Doc. RNDr. Daniel GURŇÁK, PhD.

Členovia:

                 Doc. RNDr. František KRIŽAN, PhD.

                 Doc. RNDr. Štefan KAROLČÍK, PhD.

                 RNDr. Peter LIKAVSKÝ, CSc.

Obhajoba diplomovej práce
9:00 Andrej CAPKO __ uGeAj __ vedúci: Likavský __ oponent: Karolčík
téma: Mediálna gramotnosť ako predpoklad rozvoja kritického myslenia žiakov v školskej geografii

Štátna skúška z geografie a didaktiky geografie (príprava cca od 9.30, začiatok cca od 10.00):

1. Andrej CAPKOuGeAj
2. Klaudia KRIDLOVÁuGeSj
3. Lenka VASILIŠINOVÁuGeSj
4. Stanislava KLINOVSKÁuGeHi

Pridať komentár