Obhajoby diplomových prác a štátne skúšky z geografie a didaktiky geografie 18.8.

Obhajoby diplomových prác a štátne záverečné skúšky z geografie a didaktiky geografie 18. august 2022 (štvrtok) od 9:00h Miestnosť: CH2-245 Komisia: Predseda:                  Doc. RNDr. Daniel GURŇÁK, PhD.

ViacObhajoby diplomových prác a štátne skúšky z geografie a didaktiky geografie 18.8.