Štátna skúška z didaktiky chémie a obhajoba diplomovej práce

Termín: 17. jún 2022 (piatok) od 8,00h

Miestnosť: CH2-117 (seminárna knižnica)

Predseda komisie: doc. Ing. Mária Mečiarová, PhD.

Členovia komisie: doc. RNDr. Jozef Tatiersky, PhD.

                              doc. RNDr. Jana Korduláková, PhD.

                               PaedDr. Anna Drozdíková, PhD.

Zoznam študentov

Marcel Bednár               CH-NJ (+ obhajoba diplomovej práce)

Natália Krýslová            CH-AJ (+ obhajoba diplomovej práce)

Miroslava Lisková          BI-CH 

Aneta Maťková              BI-CH 

Dominik Terpák             BI-CH 

Gabriela Tomková         BI-CH

Dominika Truhlářová    BI-CH 

Pridať komentár