Obhajoby diplomových prác a štátne skúšky z geografie a didaktiky geografie sa budú konať v dňoch 23.5., 24.5. a 9.6. 2022

Rozdelenie uchádzačov na obhajoby diplomových prác a štátne záverečné skúšky z geografie a didaktiky geografie

(23.-24.5.2022, Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky, miestnosť CH2-245, začiatok o 8.30)

23.5. 2022 (pondelok)
 TémaVedúciOponent
1. Zuzana BELANCOVÁuGeAjŠkolská geografia z pohľadu žiakovKarolčíkMázorová8.30
2. Terézia JAKUBCOVÁuBiGeMotivácia a aktivizácia žiakov v koncepcii bádateľsky orientovaného vyučovaniaLikavskýMázorová9.00
3. Natália MUŠKOVÁuGeAjMedzigeneračná komunikácia v školskom prostredíHalákováLikavský9.30
4. Katarína MARCINOVÁuBiGePregraduálna príprava učiteľov geografie z pohľadu začínajúcich učiteľov a študentov učiteľstvaKarolčíkLikavský10.00
5. Patrícia MICHALOVÁuBiGeAfrika ako modelový príklad stereotypného vnímania regiónov v školskej geografiiLikavskýKarolčík10.30

Štátna skúška z geografie a didaktiky geografie (príprava cca od 11.30, začiatok cca od 12.00):

1. Zuzana BELANCOVÁuGeAj
2. Terézia JAKUBCOVÁuBiGe
3. Patrícia MICHALOVÁuMiGe
4. Katarína MARCINOVÁuBiGe
5. Natália MUŠKOVÁuGeAj
24.5. 2022 (utorok)
  TémaVedúciOponent
1. Michal GAJDOŠuBiGe Postoje a názory žiakov na školskú geografiuKarolčíkLikavský8.30
2. Lenka MARTINKOVÁuBiGe Význam a úloha kontroverzných tém v geografickom vzdelávaníKarolčíkMázorová9.00
3. Soňa JEŽKOVÁuGeAj Vplyv vyučovania geografie podľa učebných štýlov Kolba na trvácnosť vedomostí žiakovMázorováKarolčík9.30
4. Viliam PAĽAGAuBiGe Terénne vyučovanie s využitím náučných chodníkov v regióne PodunajskaRužekMázorová10.00
5. Tímea Lesia ŠVOLÍKOVÁuBiGe Aktivizácia žiakov vo vyučovaní geografie na základnej škole prostredníctvom bádateľsky orientovaného vyučovaniaMázorováLikavský10.30

Štátna skúška z geografie a didaktiky geografie (príprava cca od 11.30, začiatok cca od 12.00):

1. Michal GAJDOŠuBiGe
2. Lenka MARTINKOVÁuBiGe
3. Soňa JEŽKOVÁuGeAj
4. Viliam PAĽAGAuBiGe
5. Tímea Lesia ŠVOLÍKOVÁuBiGe
9.6. 2022 (štvrtok)

Zoznam uchádzačov na štátne záverečné skúšky z geografie

(9.6.2022, Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky, miestnosť bude aktualizovaná, začiatok o 9.00)

1. Michael HANZALÍKuGeHi
2. Milan HAVRILKOuGeTv
3. Nina HUSENICOVÁuGeTv
4. Klaudia KRIDLOVÁuGeSj
5. Ivana TKÁČOVÁuBiGe
6. Lenka VASILIŠINOVÁuGeSj

Pridať komentár