Štátna skúška z didaktiky chémie a obhajoba diplomovej práce

Termín: 23. máj 2022 (pondelok) 8,00h

Miestnosť: CH2-117 (seminárna knižnica)

predseda: Prof. RNDr. Miroslav Prokša, CSc.
členovia: doc. Ing. Mária Mečiarová, PhD.
                             doc. RNDr. Anton Horváth, CSc.
                              RNDr. Jana Chrappová, PhD.

Rozpis

Alexander Kmeť             Bi-CH (+ obhajoba diplomovej práce)

Martina Fazekašová        Bi-CH (+ obhajoba diplomovej práce)

Lívia Chlebanová            Bi-CH (+ obhajoba diplomovej práce)

Kristína Huszárová          Bi-CH (+obhajoba diplomovej práce)

Zuzana Šintálová             M-CH

Lenka Vráblová               M-CH

Pridať komentár